Produkter

Vi erbjuder tekniska lösningar för

Byggnader

 • plana tak


 • takrenovering


 • gröna tak


 • i byggnader


 • parkeringsdäck


 • tilläggsisolering

Anläggning

 • Brofundament


 • Brobanor


 • Husgrunder


 • Tunnlar


 • Viadukter

Vatten

 • Simbassänger


 • Dammar


 • Vattentankar


 • Reningsverk

Jordbruk

 • Gödselbassäng


 • Vattenskydd


 • Fördämningar


 • Cisterner


Om Extrubit®

Miljöneutral

Brandsäker

Ventilerande

Innehåller inte mjukgörare, klor, bromdioxiner, furaner eller korrosiva gaser. Kan återvinnas, brännas eller deponeras. Klass A Sundahus. Ingen exponering för miljögifter.

Lågt energiinehåll 88 MJ/m2 förhindrar Brandspridning av smält antänd Asfalt. Brandklass B roof T2.

Mekanisk infästning och varmluftssvetsning av fogar ger ventilation som torkar ut fukt i takkonstruktionen. Lämplig för tilläggsisolering.

Rörelseupptagande

Brott-töjning på 400% förhindrar sprickbildning i tätskiktet på grund av rörelser eller spänningar i byggnaden.

Anslutningar

Klistras med asfalt mot befintlig takpapp ger enkla och hållbara anslutningar vid reparationer eller etappvisa omtäckningar.

Statisk påverkan

2 kg/m2 ger ett begränsat vikttillskott och en säkrare byggnad vid kritisk snölast.

Adress


Dahlhemsvägen 6

691 42 karlskoga


tel 0723410675


Instagram: @ecotakab